logo

MATEMATİK DÜNYASI

Rebuslar, Testler, Problemler, Sunumlar.....

 
riyaziyyat_mat3
 
riyaziyyat_bas1
 
riyaziyyat_ss
 

Yeni bölümler

 

Yaşadığımız dünya büyük hızla değişir. Bugün insan yaşamını bilgisayarsız hayal etmek olmuyor. Bilgisayarlar eğitimin daha iyi, daha verimli yürütülmesi için yardımcı bir araca dönüşüyor.

İnternetin ortaya çıkması eğitim sürecinde görülmemiş olanaklar açıyor, yepyeni öğretim biçimleri yaratır.

Çin filozofu Konfusi 2500 yıl önce böyle bir kelam söylemişti: "Duyuyorum ve unutuyorum. Görüyorum ve hafızamda saklıyorum. Gerçekleştiriyorum ve anlıyorum."

İşte bu kelamın etkisi ile, böyle bir siteyi oluşturmak kararı alınır. Burada onlar matematikten öğrendiklerinin ne derecede benimsediklerini kontrol edebilir.

Seçilmiş konuların çözümü öğrencilerin yaratıcı, entelektüel yeteneklerini ve mantıksal düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Websitesi öğrencilerin matematik bilgilerini daha derin mənimsəməsinə yardım amacı ile oluşturulmuştur.

Websitesinde eğlenceli konulara da, mantık konularına da yer bulunuyor.

Bu konular öğrencilere entelektüel seviyeyi artırmaya yardımcı olur. Onların araştırma ve düşünme yeteneğinin daha da gelişmesine sebep oluyor.

Bu ise, gelecekte matematiksel müsabakalarda yer almak ve kazanmak için bir temel oluşturur.

Oyun ve eğlence amaçlı matematik - matematiğin bir bölümü olarak, öğrencilerin entelektüel yeteneklerini ve mantıksal düşünme becerilerinin gelişmesine yardımda bulunuyor.

Tüm matematik tarihi matematiksel oyunlarla (sayısal oyunlar, geometri bilmeceleri, ağ örgüsü oyunları, kombinatoryal problemler vb.) iç içe olmuştur.

Eğlence amaçlı matematik problemlerine tüm zamanlarda rastlanmakdadır. Bu problemler günümüzde öğrencilere matematiği sevdırmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bununla ilgili olarak ele geçen en eski matematik metinlerinden biri, İÖ 17.yüzyıla tarihlenen Rhind Papirüsüdür. Onun dayandığı kaynaklar İÖ 19.yüzyıla aiddir. Buradakı problemlerden biri:7 evde 7’şer kedi vardır ve her bir kedi 7 fare, her bir fare ıse 7 başak yemektedir; her bir başaktan 7 çanak ürün alınabilmektedir. Toplam kaç çanak ürün eder?

8. yüzyıldan itibaren eğlenme amaçlı problemler Latin dilinde de görülmektedir. Yunan-Roma kültür çevresinden kaynaklanan ve daha önce işlenmemiş olan


Bir kayıkla bir ırmağı geçmede, kayığa kurt, keçi ve lahanadan en çok birini yanına alabilen kayıkçının, bu üçünü sağ salim karşıya nasıl geçirmeli

gibi problemler de matematik yazılarında rastlanmaktadır.

17.yüzyılda Fransız matematikçi Bachet de Meziriac’ın eserlerinde nehir geçme ve tartım problemleri, sayılarla ilgili hünerli oyunlar, "Josephus oyunu", sihirli kareler gibi problemleri de işlemiştir. Bu tür eğlenme amaçlı problemler, günümüze kadar yaşatılmıştır.

Hesap kitaplarında bunlardan çokça örnek hala yer almakdadır ve yalnız çağa uygun şekilde değişikliklere uğratılmıştır. Eğlenme amaçlı matematik problemlerinin incelenmesi kültür tarihi açısından da ipuçları verir.

Sorunların çözümüne anne-babalarımız da yardımcı olabilirler.

Çözülmüş konuların doğruluğuna emin olmak için bize gönderebilirsiniz.

 
Burada bin yıllarca ayrı ayrı halklar tarafından yaratılmış, insanların mantıkla düşünüp konuşmasına hizmet eden ilginç bilgiler de toplanmıştır.

Boş zamanlarını daha verimli geçirmek için çeşitli eğlenceli bilgiler de tasarlanmıştır.

matematik


matematik


Düşüncelerinizi yazın:

matchild@yandex.ru
ve ya
info@riyaziyyat.info.